Akreditacija medija za Desetogodišnjicu nezavisnosti

Poziv za akreditaciju novinara radi medijskog pokrivanja aktivnosti za Desetogodišnjicu nezavisnosti 


Poštovani predstavnici medija,

U okviru manifestacija za desetogodišnjicu nezavisnosti Kosova, od 8. do 18. februara 2018. godine, organizovaće se serija kulturoloških, sportski i političkih aktivnosti.

Na ovim aktivnostima će učestvovati visoki državni zvaničnici i zvaničnici različitih međunarodnih institucija.

Budući da će većina aktivnosti biti otvorena za sredstva informisanja, aktivnosti koje će se održati 17. i 18. februara 2018. godine biće ograničene, dakle, kako bismo olakšali vaš posao i kako biste imali pristup ograničenim aktivnostima, novinari, fotoreporteri i kamermani, kako domaći, tako i strani, treba da dobiju posebne kartice akreditacije za obeležavanje Desetogodišnjice nezavisnosti (kartice za godišnju akreditaciju neće biti uzete u obzir za ovaj događaj).

Podaci u vezi predstavnika medija (Formular prijave) treba da se pošalju najkasnije 5. februara 2018. godine u 16:00 časova, na elektronsku adresu: [email protected]

Predstavnici akreditovanih medija biće obavešteni o potpunoj agendi aktivnosti kada budu preuzimali kartice za akreditaciju 7. februara 2018. godine.

Pojašnjenje: Svaka televizija ima pravo da akredituje dva novinara i dva kamermana, a ostala sredstva informisanja samo jednog novinara, jednog kamermana i jednog fotoreportera.

Zahvaljujemo vam se na razumevanju i saradnji!