Presidenti Sejdiu priti shefin e Zyrës Civile Ndërkombëtare në Kosovë, Peter Feith

5 qershor.- Presidenti i Republikës sëKosovës, dr. Fatmir Sejdiu priti sotshefin e Zyrës Civile Ndërkombëtarenë Kosovë (ICO), z. Peter Feith , me tëcilin bisedoi për proceset epërgjithshme në vend, me theks tëveçantë në procesin e konsultimevepër zgjedhjet lokale në Kosovë si dhepër ecurinë e kompletimit të GjykatësKushtetuese të Kosovës.

5 qershor.- Presidenti i Republikës së Kosovës, dr. Fatmir Sejdiu priti sot
shefin e Zyrës Civile Ndërkombëtare në Kosovë (ICO), z. Peter Feith , me të
cilin bisedoi për proceset e përgjithshme në vend, me theks të veçantë në procesin e konsultimeve për zgjedhjet lokale në Kosovë si dhe për ecurinë e kompletimit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës.