Këshilltarët Politik

Learta Hollaj

Zëvendësshefe e stafit
Email: learta.hollaj@president-ksgov.net

Donjeta Miftari

Këshilltare Kryesore për Komunikim
Email: donjeta.miftari@president-ksgov.net Twitter: @miftaridonjeta

Bekim Kupina

Këshilltar
Email: bekim.kupina@president-ksgov.net

Egnesa Vitia

Këshilltare
Email: egnesa.vitia@president-ksgov.net

Rejhan Vuniqi

Këshilltare
Email: rejhan.vuniqi@president-ksgov.net

Rinor Nuhiu

Këshilltar
Email: rinor.nuhiu@president-ksgov.net

Vehbi Miftari

Këshilltar
Email: vehbi.miftari@president-ksgov.net

Yll Sadiku

Këshilltar
Email: yll.sh.sadiku@president-ksgov.net