Govor Predsednika Kosova, Dr Fatmir Sejdiu, poslanicima Skupštine Kosova, dana 14 marta 2007.