Fjala e U.D. të Presidentit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi në ceremoninë e diplomimit të rekrutëve të FSK-së