U.D. i Presidentit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi u shkruan institucioneve evropiane dhe shteteve mike lidhur me raportin e Dick Martit