U.D. i Presidentit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi priti përfaqësuesit e rrjetit të OJQ-ve “Demokracia në Veprim”