U.D. i Presidentit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi priti një delegacion të kryetarëve të Gjykatave Kushtetuese