U.D. i Presidentit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi priti krijuesin Ramiz Kelmendi