U.D. i Presidentit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi ngushëlloi Presidentin Obama