U.D. i Presidentit të Republikës së Kosovës, dr. Jakup Krasniqi mbajti takimin e fundvitit me gazetarë