U.D. i Presidentit të Kosovës, dr. Jakup Krasniqi uroi Presidentin e Çekisë, Václav Klaus