U.D. i Presidentit të Kosovës, dr. Jakup Krasniqi uroi Presidenten e re të Brazilit