UD i Presidentit të Kosovës, dr. Jakup Krasniqi u takua me kryetarin e LDK-së, dr. Fatmir Sejdiu