UD i Presidentit të Kosovës, dr. Jakup Krasniqi takoi z. Sahit Dragaj, kryetar i Partisë së Pensionistëve të Kosovës