Takime të shumta të Presidentit Sejdiu në Nju-Jork