Sejdiu: Kosova - vend i pavarur i të gjithë qytetarëve të saj të lirë