Sejdiu i dorëzoi Çmimin vjetor të KKSHA ish-zëvendëssekretarit amerikan të Shtetit, Nikollas Bërns