Presidentit Sejdiu përshëndeti nënshkrimin e protokolleve të anëtarësimit në NATO nga Shqipëria dhe Kroacia