Presidenti Sejdiu përsëritë kërkesën që Kosova të marrë pjesë në operacionet paqësore të NATO-së, qoftë edhe vetëm simbo