Presidenti Sejdiu mbështet Autoritetin Qendror Bankar të Kosovës