Mezashe Urimi të Presidentit Sejdiu për Festën e Bajramit të Madh