Komente të Presidentit Fatmir Sejdiu për rezultatet e Konferencës së donatorëve