Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti mbledhjen e radhës