Kërkohet njohja nga shtetet e Komunitetit të Karaibeve