Intervistë e U.D. të Presidentit, dr. Jakup Krasniqi, në RTK