Presidenti Thaçi vazhdoi konsultimet me përfaqësuesit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Të Fundit