Ekipi i Presidentes

Arbër VllahiuKëshilltar i Lartë Politik për Media dhe Marrëdhënie me Publikun / Zëdhënës dhe Shef i Stafit të Presidentes së Republikës së Kosovës038 213311;
arber.vllahiu@president-ksgov.net
Garentina KrajaKëshilltare për Politikë të Jashtme dhe Siguri038 20012044
Ramush TahiriKëshilltar i Lartë Politik038 211652;
ramush.tahiri@president-ksgov.net
Adrian PrenkajKëshilltar Politik për Integrim Evropian038 211891;
adrian.prenkaj@president-ksgov.net
Antigone Baxhaku-IdriziKëshilltare Politike038 20012044;
antigone.baxhaku@president-ksgov.net
Hakide KidaKëshilltare Politike038 213222;
hakide.kida@president-ksgov.net
Jeta KrasniqiKëshilltare Politike038 20012044;
jeta.krasniqi@president-ksgov.net
Selim SelimiKëshilltar Ligjor (UNDP)038 20012044;
selim.selimi@president-ksgov.net
Dastid PallaskaEkspert i Jashtëm për Ndryshimet Kushtetuese (I angazhuar pro-bono)dastidpallaska@yahoo.com
Zana Berishaasistente personale e Presidentes së Republikës së KosovësNr.tel: + 381 38 213 222, centrix: 038 200 12 002
E-mail: zana.berisha@president-ksgov.net
Agjenda