DEKLARATË E PËRKUSHTIMIT PËR PARANDALIMIN E DHUNËS SEKSUALE NË KONFLIKTE