Selia e Presidencës

ADRESA E PRESIDENCËS

Zyra e Presidentit të Kosovës
Ndërtesa e Kuvendit
Sheshi “ Nëna Terezë ” p.n
10 000 Prishtinë, Kosovë 

KONTAKTI ME PROTOKOLLIN

Telefon: + 381 (38) 213 222; 213 333 ; ext. (200)12 503 ; 12 002
Fax: 038 211 651
Email: fehmi.mehmeti.zprk@gmail.com
protocol@president-ksgov.net
 
KONTAKTI ME DEPARTAMENTIN E KOMUNIKIMIT

Telefon: +381 38 211 691
Centrix:  200-12-003
Zyra: C- 405- A
Email: safet.zejnullahu@president-ksgov.net

Agjenda