Presidentja e Republikës së Kosovës, zonja Atifete Jahjaga, ka dekretuar themelimin e Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian (KKIE) më 27 mars 2012. Këshilli është mekanizëm bashkërendues institucional nën udhëheqjen e Presidentes së Republikës së Kosovës. Në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, Këshilli bashkërendon ndërtimin e konsensusit institucional dhe shoqëror dhe rekomandon konkretizimin e veprimeve në procesin e integrimit evropian.

Funksionet e Këshillit

  • Të përcaktojë orientimin strategjik të procesit të integrimit evropian të Republikës së Kosovës;
  • Të koordinojë dhe harmonizojë qëndrimet e institucioneve, partive politike dhe shoqërisë civile në procesin e integrimit evropian, me qëllim që të sigurojë përkrahjen e nevojshme institucionale politike dhe shoqërore për zbatimin e reformave të nevojshme;
  • Të përcjellë progresin e Republikës së Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
  • Të japë rekomandime për procesin e integrimit evropian të Republikës së Kosovës, përfshirë edhe për negociatat me Komisionin Evropian dhe me shtetet anëtare të BE-së.


Linqet


Kontakt


Tel.: +383 38 211 891 
E-mail: [email protected]